۸۰ درصد تحقیقات کشاورزی کشور در البرز صورت می‌گیرد

کرج – استاندار البرز گفت: بیش از ۸۰ درصد تحقیقات کشاورزی کشور در البرز صورت می‌گیرد و اکنون نیز انواع بذرهای گندم و جو متناسب با شرایط آب و هوایی نقاط مختلف کشور در این استان تولید می‌شود.

کرج – استاندار البرز گفت: بیش از ۸۰ درصد تحقیقات کشاورزی کشور در البرز صورت می‌گیرد و اکنون نیز انواع بذرهای گندم و جو متناسب با شرایط آب و هوایی نقاط مختلف کشور در این استان تولید می‌شود.