زخمهای کهنه انتخابات بر پیکره شهر

۴ سال پیش همین ایام انتخابات هم، شور و شوق انتخابات بود و شاید کمی بیشتر، حال و هوای شهر انتخاباتی بود و رقابتی، ستادها فعالیت می کردند و حامیان تبلیغات، با نزدیک شدن به  روز انتخابات تبلیغات گسترده تر و شدت بیشتری می گرفت. و اما در میان تبلیغات برخی بداخلاقی های تبلیغی صورت […]

۴ سال پیش همین ایام انتخابات هم، شور و شوق انتخابات بود و شاید کمی بیشتر، حال و هوای شهر انتخاباتی بود و رقابتی، ستادها فعالیت می کردند و حامیان تبلیغات، با نزدیک شدن به  روز انتخابات تبلیغات گسترده تر و شدت بیشتری می گرفت.

و اما در میان تبلیغات برخی بداخلاقی های تبلیغی صورت میگرفت که لزوم برخورد قانونی را می طلبید و از سویی جلوگیری و برخورد از سوی مسئولین مربوطه به اینگونه بداخلاقی های انتخاباتی را مشکل و یا ناممکن می ساخت.

توهین های کاندیداها به یکدیگر،وارد شدن به مسائل شخصی و بازگویی آن در سخنرانی ها، تخریب همدیگر از سوی کاندیداها و حامیانشان برخا با نامیدن این تخریب ها به عنوان انتقاد، گوشه ای از این ناهنجاری های انتخاباتی بود.

بُعد دیگر این مساله احزابی بودند که برای به دست آوردن کرسی در مجلس دست به هر کار درست و نادرستی زدند تا پیروز میدان شوند و سلماس نیز با پوست و استخوان این زخم را از سوی جریان وابسته به حزب خاص را لمس کرد.

همه ی این مسائل دست به دست هم دادند تا انتخابات تبدیل به باند بازی و میدان تخریب کاندیداها نسبت به همدیگر شوند و بنا بر اعتراف فرماندار وقت سلماس ” گنجشکی را رنگ کردیم و در لباس منتسب به یک حزب راهی مجلس کردیم”؛ که در این بازی نیز همین فرماندار نقاش از سوی نماینده رنگ شده (بنابر ادعای ایشان) از مسند فرمانداری کنار گذاشته شد.

همه این بازی های انتخاباتی و سیاسی که در هر انتخابات رقم می خورد به کنار ولی زخمی که بر در و پیکر این شهر از سوی کاندیداها و حامیان آنها هنوز در شهر باقی است و چهره ای زشت از آن دوران بر جای مانده است.

در و دیوارهایی که با خطهای زشت با اسامی کاندیداها مزیّن گشته اند هنوز باقی است و حق الناسی که بر گردن مسببین نیز هم، ماندگار.

کاندیداهای محترم و عزیز به جای ارائه برنامه های قابل قبول و قابل باور دیوارها و خیابان ها و کوچه پس کوچه های شهر را منقش به نامتان نکنید، به جای این همه ریخت و پاش چه نماینده شوید و چه نشوید در هر مقام و مسندی که هستید و خواهید بود جهت پیشرفت شهرتان قدم بردارید.

و من الله التوفیق – مهدی ایرانپور – خبرنگار