۸۸ نفر برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان ثبت‌نام کردند

۸۸ نفر برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان ثبت‌نام کردند سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: در پایان فرصت هفت روزه ثبت‌نام انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، در مجموع برای چهار حوزه انتخابیه مشمو..

۸۸ نفر برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان ثبت‌نام کردند

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: در پایان فرصت هفت روزه ثبت‌نام انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، در مجموع برای چهار حوزه انتخابیه مشمول این انتخابات، ثبت نام ۸۸ نفر نهایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل موسوی سخنگوی و دبیر ستاد انتخابات کشور، با اشاره به پایان روند ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری در نوزدهم فروردین ماه، گفت: در پایان فرصت هفت روزه ثبت نام انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، در مجموع از روز اول تا هفتم، برای چهار حوزه انتخابیه مشمول این انتخابات، ثبت نام ۸۸ نفر نهایی شد.

وی در ادامه، با اشاره به تعداد داوطلبان حضور در انتخابات میاندوره مجلس خبرگان رهبری به تفکیک حوزه‌های انتخابیه، گفت: در مجموع ثبت نام ۵۴ نفر در استان تهران، ۱۲ نفر در استان خراسان رضوی، ۱۴ نفر در استان قم و ۸ نفر در استان مازندران قطعی شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور، در خصوص تبلیغات داوطلبان میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: کسانی که صلاحیتشان در شورای نگهبان تایید شود، از ۱۵ روز قبل از روز رای گیری، یعنی از روز ۱۳ خرداد ماه تا ۲۶ خرداد ماه به مدت ۱۴ روز می‌توانند تبلیغات داشته باشند.