۷۱ درصد از جمعیت آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن هستند

ارومیه – رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت:۷۱ درصد جمعیت استان می توانند در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز ۲۸ خرداد شرکت کنند.

ارومیه – رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت:۷۱ درصد جمعیت استان می توانند در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز ۲۸ خرداد شرکت کنند.