۶ محله آسیب‌خیز در کرمانشاه نیازمند رسیدگی است

کرمانشاه- معاون اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه گفت: ۶ محله آسیب‌خیز در شهر کرمانشاه نیازمند رسیدگی است.

کرمانشاه- معاون اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه گفت: ۶ محله آسیب‌خیز در شهر کرمانشاه نیازمند رسیدگی است.