یونسکو هیچ پولی به حساب دانشگاه یزد واریز نکرده است

یونسکو هیچ پولی به حساب دانشگاه یزد واریز نکرده است یزدـ دانشگاه یزد در واکنش به گزارش مهر در مورد بودجه‌های آموزشی شهر جهانی یزد مدعی شد که یونسکو تاکنون هیچ بودجه‌ای در این زمینه به حساب دانشگاه یزد..

یونسکو هیچ پولی به حساب دانشگاه یزد واریز نکرده است

یونسکو هیچ پولی به حساب دانشگاه یزد واریز نکرده است

یزدـ دانشگاه یزد در واکنش به گزارش مهر در مورد بودجه‌های آموزشی شهر جهانی یزد مدعی شد که یونسکو تاکنون هیچ بودجه‌ای در این زمینه به حساب دانشگاه یزد واریز نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ پنجم اسفندماه سال ۹۹ گزارشی با عنوان «زخم دیوارنوشته‌ها بر پیکر شهر خشتی جهان / بودجه‌های شهر جهانی کجاست» در خبرگزاری مهر منتشر شد.

در این گزارش بر اساس اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر واریز کردن اعتبار آموزش و فعالیت‌های فرهنگی برای حفاظت از بافت تاریخی شهر جهانی یزد، اعلام شد که این بودجه به حساب دانشگاه یزد واریز شده است.

روابط عمومی دانشگاه یزد پس از انتشار این گزارش، این ادعا و احتمال کارشناسان میراث فرهنگی را رد و اعلام کرد: به استحضار می‌رساند تاکنون هیچ بودجه‌ای در این زمینه از سوی سازمان یونسکو به حساب دانشگاه یزد واریز نشده است.

در این گزارش خبرگزاری مهر به بحث آسیب‌های فرهنگی در بافت جهانی یزد نظیر دیوارنوشته ها پرداخته که کارشناس میراث فرهنگی، رفع این مشکل را نیازمند اقدامات آموزشی اعلام کرده و گفته: یونسکو بعد از ثبت جهانی، اعتباراتی را برای این منظور اختصاص می‌دهد که به نظر می‌رسد این اعتبارات در یزد صرف اقدامات عمرانی می‌شود و در بخش دیگری نیز اعلام کرده برخی شنیده ها حاکی از آن است که این اعتبارات به حساب دانشگاه یزد واریز شده تا دانشگاه در زمینه این آموزش‌ها ورود کند.

با رد این موضوع توسط دانشگاه یزد، مسئله بودجه‌های شهر جهانی همچنان از طریق خبرگزاری مهر پیگیری خواهد شد.