گزارش نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن به مجلس ارائه می‌شود

گزارش نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن به مجلس ارائه می‌شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ارائه گزارش درباره نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران کردند.
به گز..

گزارش نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن به مجلس ارائه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ارائه گزارش درباره نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن، ماده ۲۰ این طرح را به تصویب رساندند.

مطابق با این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر ۳ ماه یک بار نسبت به انتشار عمومی و ارائه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی در خصوص اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

نمایندگان در ادامه جلسه، ماده ۲۱ این طرح را به کمیسیون عمران ارجاع دادند. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، درباره دلیل ارجاع این ماده به کمیسیون عمران، گفت: تصمیم‌گیری درباره سبک زندگی ایرانی –اسلامی در این ماده به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده اما مشخص نشده است که کدام دستگاه نظارت بر روند اجرای آن را بر عهده دارد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این موضوع باید پیوست فرهنگی داشته باشد، ضمن اینکه ابعاد مختلف این نوع معماری باید مشخص شود، نقش شورای عالی شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار در این خصوص باید مشخص باشد و همچنین باید ضوابط مرتبط با محیط زیست نیز مشخص شود.

در ماده ۲۱ ارجاعی آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه های مسکن حمایتی ، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی – ایرانی را صیانت نماید و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روشهای مناسب از جمله صنعتی سازی مسکن را رعایت نماید.