کیا قدمی به مدال برنز دوضرب بسنده کرد

کیا قدمی به مدال برنز دوضرب بسنده کرد رقابتهای وزنه برداری دسته ۱۰۹ کیلوگرم قهرمانی آسیا عصر امروز با حضور نماینده کشورمان در ازبکستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای وزنه برداری دسته ۱۰۹ کی..

کیا قدمی به مدال برنز دوضرب بسنده کرد

کیا قدمی به مدال برنز دوضرب بسنده کرد

رقابتهای وزنه برداری دسته ۱۰۹ کیلوگرم قهرمانی آسیا عصر امروز با حضور نماینده کشورمان در ازبکستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای وزنه برداری دسته ۱۰۹ کیلوگرم قهرمانی آسیا عصر امروز در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد که طی آن کیا قدمی به نمایندگی از کشورمان روی تخته رفت.

قدمی در حرکت اول وزنه ۱۷۰ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت دوم نیز توانست ۱۷۵ را مهار کرد. وی در حرکت آخر وزنه ۱۷۸ کیلوگرم را بالای سر برد، اما داوران از او خطا گرفتند و این حرکت مورد قبول واقع نشد. بدین ترتیب قدمی با ثبت وزنه ۱۷۵ کیلوگرم در جایگاه هفتم یکضرب قرار گرفت.

یکی از اتفاقات مهم این رقابتها حرکت یک ضرب یانگ ژی از چین بود که به رکورد یک ضرب جهان حمله کرد و با مهار وزنه ۲۰۰ کیلوگرم، یک کیلوگرم رکورد جهان را ارتقا داد.

قدمی در حرکت اول دوضرب نیز وزنه ۲۲۳ کیلوگرم را مهار کرد، اما در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۲۲۶ کیلوگرمی نشد. قدمی به دلیل مصدومیت از انجام حرکت سوم انصراف داد و به عنوان سومی دوضرب و پنجمی مجموع بسنده کرد.