کنترل فشارخون بالا با مصرف غلات کامل/نمک بی نام و نشان نخرید

کارشناس نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت، گفت: برای پیشگیری از ابتلاء به فشارخون بالا، مصرف غلات کامل به جای غلات تصفیه شده توصیه می شود.

کارشناس نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت، گفت: برای پیشگیری از ابتلاء به فشارخون بالا، مصرف غلات کامل به جای غلات تصفیه شده توصیه می شود.