کمیسیون امنیت ملی فردا نشست کمیسیون مشترک برجام را بررسی می‌کند

کمیسیون امنیت ملی فردا نشست کمیسیون مشترک برجام را بررسی می‌کند سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: فردا این کمیسیون جهت بررسی اجلاس وبیناری اخیر کمیسیون مشترک برجام و جلسه آتی این کمیسیون تشکیل جلسه م..

کمیسیون امنیت ملی فردا نشست کمیسیون مشترک برجام را بررسی می‌کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: فردا این کمیسیون جهت بررسی اجلاس وبیناری اخیر کمیسیون مشترک برجام و جلسه آتی این کمیسیون تشکیل جلسه می‌دهد.

ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، گفت: صبح فردا ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جلسه خواهیم داشت.

وی بیان کرد: با توجه به برگزاری اجلاس وبیناری روز گذشته کمیسیون مشترک برجام و همچنین با توجه به جلسه آتی حضوری کمیسیون یاد شده در روز سه‌شنبه هفته جاری در وین، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی فردا تشکیل جلسه می‌دهد.