کمبود علوفه برای دام‌های سنگین و سبک در لرستان

خرم‌آباد- معاون استاندار لرستان با اشاره به کمبود علوفه برای دام‌های سنگین و سبک در استان، گفت: به جهاد کشاورزی تاکید شده که رفع این مشکل را از طریق وزارتخانه پیگیری کند.

خرم‌آباد- معاون استاندار لرستان با اشاره به کمبود علوفه برای دام‌های سنگین و سبک در استان، گفت: به جهاد کشاورزی تاکید شده که رفع این مشکل را از طریق وزارتخانه پیگیری کند.