کشف یک ذخیره جدید گازی ترکیه در دریای سیاه

ترکیه از کشف یک ذخیره گازی قابل توجه دیگر در دریای سیاه خبرداد.

ترکیه از کشف یک ذخیره گازی قابل توجه دیگر در دریای سیاه خبرداد.