کسب رتبه برتر مدیریت آموزش و پرورش سلماس در پیگیری و اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش

کسب رتبه برتر مدیریت آموزش و پرورش سلماس در پیگیری و اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش مهین منافی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت:شهرهای ارومیه،خوی و سلماس رتبه برتر در پیگیری و اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده اند. جلسات و […]

کسب رتبه برتر مدیریت آموزش و پرورش سلماس در پیگیری و اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش

مهین منافی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت:شهرهای ارومیه،خوی و سلماس رتبه برتر در پیگیری و اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده اند.

جلسات و تعداد مصوبات شورای آموزش و پرورش استان امسال نسبت به پارسال به علت شیوع کرونا و تبعیت از محدودیتهای ستاد ملی کرونا کاهش دارد ولی پارسال این شورا با ۴۰ مصوبه که ۹۹.۵ درصدشان اجرایی شده بود جزو استانهای پیشتاز کشور بود.

تعریف در بعد زمانی خاص و داشتن مقطع زمانی برای اجرای برخی مصوبات، زمان بر بودن برخی مکاتبات بین دستگاهی ، روند طولانی مصوبات عمرانی و برخی علل دیگر موجب شده تا در اجرا با تاخیر مواجه باشیم.