کاهش ۷ درصدی بارندگی اسفندماه در گلستان

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: در اسفند سال گذشته متوسط مجموع بارش ایستگاه‌های سینوپتیک گلستان ۶۰.۴ میلی متر بوده که نسبت به متوسط دوره آماری کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نوربخش داداشی ..

کاهش ۷ درصدی بارندگی اسفندماه در گلستان

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: در اسفند سال گذشته متوسط مجموع بارش ایستگاه‌های سینوپتیک گلستان ۶۰.۴ میلی متر بوده که نسبت به متوسط دوره آماری کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوربخش داداشی در تحلیل شرایط آب و هوایی اسفند ۱۳۹۹ اظهارکرد: در اسفند سال گذشته متوسط مجموع بارش ایستگاه‌های سینوپتیک استان ۶۰.۴ میلی متر بوده که نسبت به متوسط دوره آماری کاهش یافته است.

وی توضیح داد: در اسفند ۹۹ متوسط مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان ۶۰.۴ میلی متر بوده به طوری که هفت درصد نسبت به متوسط این ماه کاهش بارش رخ داده و این کاهش در نیمی از استان بوده است.

طبق گفته مدیرکل هواشناسی گلستان بیشترین کاهش بارش در بندرگز به میزان ۴۵ درصد به ثبت رسیده است.

داداشی بیان کرد: در اسفند ۹۹ بیشترین مقدار بارش در بین ایستگاه های سینوپتیک مربوط به مینودشت به میزان ۹۸.۷ میلی متر و کمترین مقدار بارش مربوط به شهرستان های بندرگز و بندرترکمن به میزان ۳۲ میلی متر بوده است.

وی گفت: با توجه به پیش بینی فصلی میانگین بارش در فصل بهار مشابه نرمال و میانگین دما حدود یک تا دو درجه نسبت به میانگین بلند مدت افزایش خواهد داشت.

کد خبر ۵۱۷۸۸۵۱

مقاله اصلی