کاهش۲۴درصدی بارشها در آذربایجان غربی/تابستانی با تنش آبی

ارومیه – سرپرست آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: بارش سال آبی جاری به میزان ۲۷۸ میلیمتر و سال آبی گذشته ۳۶۷.۳میلیمتر بوده که کاهش ۲۴.۳ درصدی را شاهد بودیم.

ارومیه – سرپرست آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: بارش سال آبی جاری به میزان ۲۷۸ میلیمتر و سال آبی گذشته ۳۶۷.۳میلیمتر بوده که کاهش ۲۴.۳ درصدی را شاهد بودیم.