چگونگی رسیدگی به تایید صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات شوراها

چگونگی رسیدگی به تایید صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات شوراها رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: از ۲۲ فروردین ماه اسامی داوطلبان از هیئت اجرایی به هیئت نظارت داده شد و این هیئت‌ها بررسی صلاحی..

چگونگی رسیدگی به تایید صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات شوراها

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: از ۲۲ فروردین ماه اسامی داوطلبان از هیئت اجرایی به هیئت نظارت داده شد و این هیئت‌ها بررسی صلاحیت‌ها را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: با پایان زمان قانونی، دیگر ثبت نامی نخواهیم داشت. البته ۲۱ فروردین ماه سیستم وزارت کشور قطع شد و ثبت‌نام‌ها با مشکل روبرو شد. مقرر شد که در کلیه بخشداری‌های سراسر کشور، ثبت نام‌ها تا پایان روز اداری به صورت دستی انجام شود و در روز بعد آن (۲۲ فروردین ماه) اسامی ثبت نام شده روی سیستم بارگذاری شود.

کاظمی در ادامه با توجه به آغاز بررسی صلاحیت‌ها و چگونگی انجام آن تاکید کرد: آخرین زمان رسیدگی هیئت‌های اجرایی در بحث بررسی صلاحیت‌ها پایان ۲۱ فروردین ماه بود. از ۲۲ فروردین ماه اسامی به هیئت نظارت داده شد و این هیئت‌ها بررسی صلاحیت‌ها را آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به روند تایید صلاحیت ها در هیئت‌های اجرایی گفت: افرادی هستند که در هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شده‌اند. این افراد، اعتراض خود را به هیئت نظارت استان برای رسیدگی به اعتراض‌ ارائه داده اند و به این اعتراضات رسیدگی خواهد شد. افرادی نیز هستند که در هیئت اجرایی تایید شده‌اند؛ بررسی صلاحیت این افراد در هیئت نظارت شهرستان انجام می‌گیرد و هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها ۱۴ روز فرصت دارند تا درباره بررسی صلاحیت کاندیداهای شهرستان که هیئت اجرایی به هیئت‌های نظارت داده‌اند؛ وظایف خود را انجام دهند و بعد از ۱۴ روز صلاحیت افراد به ذی‌نفعان ابلاغ می‌شود.

کاظمی همچنین توضیح داد: این افراد ۴ روز فرصت اعتراض دارند و بعد از آن اعتراض افراد در هیئت عالی استان رسیدگی می‌شود. هیئت عالی استان نیز ۱۰ روز فرصت دارد تا صلاحیت افرادی که را معترض بودند، بررسی کند. در نهایت بار دیگر کاندیداهای رد صلاحیت شده ابلاغی از طرف هیئت عالی استان‌ها چهار روز فرصت خواهند داشت تا به فرماندارای‌ها مراجعه کرده و اعتراض خود را برای رسیدگی به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کنند.

وی در ادامه به عملکرد هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: هیئت مرکزی۱۰ روز زمان دارد تا به اعتراض‌ها رسیدگی کند. برنامه‌ریزی شده است که به شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر در ۵ روز اول پاسخ داده شود و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۰ روز فرصت پاسخ‌دهی به اعتراضات را دارند.