چرا از پیروزی‌های دولت فیلم نمی‌سازید؟

چرا از پیروزی‌های دولت فیلم نمی‌سازید؟ رئیس جمهور: این پیروزی سیاسی ملت بزرگ ایران و دولت دوازدهم و با هدایت و حمایت مقام معظم رهبری بود که توانستیم آمریکا را شکست بدهیم. چرا برای این شکست فیلم ساخته ..

چرا از پیروزی‌های دولت فیلم نمی‌سازید؟

رئیس جمهور: این پیروزی سیاسی ملت بزرگ ایران و دولت دوازدهم و با هدایت و حمایت مقام معظم رهبری بود که توانستیم آمریکا را شکست بدهیم. چرا برای این شکست فیلم ساخته نمی‌شود؟

دریافت ۷ MB