پیکر شهید گمنام ۱۷ ساله در اهواز تشییع شد

اهواز – پیکر شهید گمنام ۱۷ ساله در محل ستاد فرماندهی مرزبانی خوزستان واقع در شهر اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.

اهواز – پیکر شهید گمنام ۱۷ ساله در محل ستاد فرماندهی مرزبانی خوزستان واقع در شهر اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.