پیام رعب‌آور «قسام» به تل‌آویو/ تهدیدی که حتما عملی خواهد شد

هشدار شدیداللحن فرمانده گردان‌های عزالدین قسام به صهیونیست‌ها درباره وارد آمدن هرگونه گزندی به ساکنان محله شیخ جراح در قدس اشغالی، سخت صهیونیست‌ها را وحشت‌زده، کرده است.

هشدار شدیداللحن فرمانده گردان‌های عزالدین قسام به صهیونیست‌ها درباره وارد آمدن هرگونه گزندی به ساکنان محله شیخ جراح در قدس اشغالی، سخت صهیونیست‌ها را وحشت‌زده، کرده است.