پرسپولیس دنبال افزایش بی‌سابقه قرارداد مالی سال آینده

باشگاه پرسپولیس پیشنهاد اسپانسری خیره کننده ای از یک شرکت تجاری دریافت کرده است.

باشگاه پرسپولیس پیشنهاد اسپانسری خیره کننده ای از یک شرکت تجاری دریافت کرده است.