پاکبان تبریزی براثر تصادف جان باخت

تبریز- پاکبان تبریزی که صبح روز سه شنبه در میدان آذربایجان در اثر تصادف شدید دچار خونریزی مغزی شده بود، صبح امروز در بیمارستان جان باخت.
به گزارش خبرنگار مهر، پاکبان تبریزی که صبح روز سه شنبه در میدا..

پاکبان تبریزی براثر تصادف جان باخت

تبریز- پاکبان تبریزی که صبح روز سه شنبه در میدان آذربایجان در اثر تصادف شدید دچار خونریزی مغزی شده بود، صبح امروز در بیمارستان جان باخت.

به گزارش خبرنگار مهر، پاکبان تبریزی که صبح روز سه شنبه در میدان آذربایجان در اثر تصادف شدید دچار خونریزی مغزی شده بود، بعد از سه روز ماندن در کما بیمارستان عالی نسب تبریز، متأسفانه لحظاتی پیش جان خود را از دست داد.

نامبرده دارای یک دختر در آستانه نامزدی و همچنین یک پسر شش ساله بود.

این پاکبان جزو نیروهای خدماتی شهرداری منطقه ۴ تبریز بود.

کد خبر ۵۱۷۵۹۹۲

مقاله اصلی