٣٧ کیلومتر کریدور بزرگراهی آذربایجان‌غربی امسال به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: ٣٧ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در نقاط مختلف این استان تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

سیدمحسن حمزه لو روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از ابتدای امسال ٣٣ کیلومتر از این کریدور به بهره برداری رسیده است.
وی ادامه داد: کریدور بزرگراهی غرب کشور به طول هزار و ۵٣٠ کیلومتر، مرز بازرگان را به بندر امام خمینی (ره) متصل می کند و ۳۵ درصد این شبکه حمل و نقل جاده ای به طول ۵۴۷ کیلومتر در این استان احداث می شود.
حمزه لو افزود: حدود ۳۱۳ کیلومتر از این میزان با پنج هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال با تدبیر این دولت به بهره بردای رسیده است.
وی بیان کرد: کریدور بزرگراهی غرب کشور از حوزه استحفاظی بوکان تا مرز بازرگان در دست احداث است که در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی تا پایان سال در حوزه شمال و جنوب استان به اتمام خواهد رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی، توسعه زیرساخت های حمل و نقل در پایانه های مرزی یکی از کارآمدترین راهکارهای برون رفت از چالش های اقتصادی به شمار می رود.
حمزه لو تاکید کرد: وجود هزار کیلومتر مرز مشترک و همجواری آذربایجان غربی با سه کشور، این استان را به دروازه اصلی ارتباط ایران با اروپا تبدیل کرده و عمده حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر کشور از طریق پایانه های مرزی استان یعنی یک چهارم پایانه های مرزی کشور انجام می شود.
آذربایجان غربی ۱۲ هزار کیلومتر راه دارد که از این میزان سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه، جاده اصلی و فرعی است.