ویلای مجلل ۲۵ میلیارد تومانی در تبریز تخریب شد

تبریز- سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد ویلای مجللی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان در تبریز که در حال ساخت بود، در راستای اعمال تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی تخریب شد.

تبریز- سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد ویلای مجللی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان در تبریز که در حال ساخت بود، در راستای اعمال تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی تخریب شد.