ویروس جهش یافته جدید کرونا در هند شناسایی شد

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از شناسایی نوع جدیدی از ویروس جهش یافته کرونا در هند خبر داد که شدت بیماری زایی بیشتری دارد و احتمالا توانایی فرار از واکسن را هم دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر کیانو..

ویروس جهش یافته جدید کرونا در هند شناسایی شد

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از شناسایی نوع جدیدی از ویروس جهش یافته کرونا در هند خبر داد که شدت بیماری زایی بیشتری دارد و احتمالا توانایی فرار از واکسن را هم دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر کیانوش جهانپور روز چهارشنبه در توئیتر نوشت: واریانت جدید کرونا با جهش E۴۸۴Q در هند شناسایی شده که ظاهراً هم شدت بیماری‌زایی بیشتری دارد و هم احتمالاً توانایی فرار از سیستم ایمنی و شاید واکسن.

کد خبر ۵۱۷۵۴۰۶

مقاله اصلی