وزیر دفاع درگذشت مادر سردار جعفری را تسلیت گفت

وزیر دفاع درگذشت مادر سردار جعفری را تسلیت گفت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی درگذشت مادر فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر حاتمی وزیر د..

وزیر دفاع درگذشت مادر سردار جعفری را تسلیت گفت

وزیر دفاع درگذشت مادر سردار جعفری را تسلیت گفت

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی درگذشت مادر فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر حاتمی وزیر دفاع درگذشت مادر سردار جعفری را تسلیت گفت.

امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی درگذشت مادر فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) را تسلیت گفت.