وزیر خارجه آلمان مذاکرات وین را «در مرحله پایانی» توصیف کرد

وزیر امور خارجه آلمان امروز بی‌اشاره به نقض تعهدات از سوی واشنگتن در سخنانی مذاکرات وین را «در مرحله پایانی» آن توصیف کرد.

وزیر امور خارجه آلمان امروز بی‌اشاره به نقض تعهدات از سوی واشنگتن در سخنانی مذاکرات وین را «در مرحله پایانی» آن توصیف کرد.