وزارت کشور از عاملان تولید اخبار جعلی در امر انتخابات شکایت میکند

روابط عمومی وزارت کشور از پیگیری قضایی عاملین تولید خبرهای جعلی که موجب اخلال در امر انتخابات می شوند، خبر داد.

روابط عمومی وزارت کشور از پیگیری قضایی عاملین تولید خبرهای جعلی که موجب اخلال در امر انتخابات می شوند، خبر داد.