واکنش مجری تلویزیون به بی احترامی به نویسندگان در خندوانه

واکنش مجری تلویزیون به حاشیه بی احترامی به نویسندگان در برنامه خندوانه را مشاهده می کنید.

واکنش مجری تلویزیون به حاشیه بی احترامی به نویسندگان در برنامه خندوانه را مشاهده می کنید.