واکنش ظریف به خرابکاری در تاسیسات نطنز

واکنش ظریف به خرابکاری در تاسیسات نطنز ظریف گفت:با اقدام مخرب حادثه نطنز برخورد خواهیم کرد و احتمال بررسی تحریم علیه افراد اروپایی که در این اقدام غیر قانونی حضور داشتند را در حال بررسی داریم و ادامه ..

واکنش ظریف به خرابکاری در تاسیسات نطنز

ظریف گفت:با اقدام مخرب حادثه نطنز برخورد خواهیم کرد و احتمال بررسی تحریم علیه افراد اروپایی که در این اقدام غیر قانونی حضور داشتند را در حال بررسی داریم و ادامه خواهیم داد.

دریافت ۸ MB