واکنش سخنگوی دولت به انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف

واکنش سخنگوی دولت به انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف سخنگوی دولت گفت: منتظر بازگشت آقای ظریف به کشور و توضیحات لازم درباره سوء برداشت ها هستیم.
دریافت ۲ MB

واکنش سخنگوی دولت به انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف

واکنش سخنگوی دولت به انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف

سخنگوی دولت گفت: منتظر بازگشت آقای ظریف به کشور و توضیحات لازم درباره سوء برداشت ها هستیم.

دریافت ۲ MB