واکنش روحانی به فایل صوتی ظریف

واکنش روحانی به فایل صوتی ظریف روحانی در جلسه امروز هیئت دولت: انتشار فایل صوتی در این زمان برای ایجاد اختلاف در درون کشور است.
دریافت ۶۶ MB

واکنش روحانی به فایل صوتی ظریف

روحانی در جلسه امروز هیئت دولت: انتشار فایل صوتی در این زمان برای ایجاد اختلاف در درون کشور است.

دریافت ۶۶ MB