واکسن کواکس به ایران رسید

واکسن کواکس به ایران رسید نخستین محموله واکسن خریداری شده از طریق پروژه کواکس به ایران رسید.این محموله شامل ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دز واکسن کرونای ساخت کشور کره جنوبی است.
دریافت ۷ MB

واکسن کواکس به ایران رسید

 واکسن کواکس به ایران رسید

نخستین محموله واکسن خریداری شده از طریق پروژه کواکس به ایران رسید.این محموله شامل ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دز واکسن کرونای ساخت کشور کره جنوبی است.

دریافت ۷ MB