واکسن برکت ظرفیت تولید واکسن برای تمامی مردم کشور را دارد

ساوجبلاغ – استاندار البرز گفت: روند تولید واکسن بسیار مطلوب است و این مجموعه آمادگی دارد که تا پایان پاییز امسال تمامی مردم کشور را در مقابل کرونا واکسینه کند.

ساوجبلاغ – استاندار البرز گفت: روند تولید واکسن بسیار مطلوب است و این مجموعه آمادگی دارد که تا پایان پاییز امسال تمامی مردم کشور را در مقابل کرونا واکسینه کند.