هیچ تهدید و شانتاژی ما را در دفاع از منافع ملت منصرف نمی‌کند

هیچ تهدید و شانتاژی ما را در دفاع از منافع ملت منصرف نمی‌کند معاون سیاسی وزیر امور خارجه نوشت: در اجرای ماموریتی که برای تامین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و رفع تحریم‌ها از گرده مردم بر عهده داریم، ..

هیچ تهدید و شانتاژی ما را در دفاع از منافع ملت منصرف نمی‌کند

معاون سیاسی وزیر امور خارجه نوشت: در اجرای ماموریتی که برای تامین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و رفع تحریم‌ها از گرده مردم بر عهده داریم، ذره‌ای تردید نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در صفحه شخصی خود نوشت: در اجرای مأموریتی که برای تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و رفع تحریم‌ها از گرده مردم بر عهده داریم ذره‌ای تردید نخواهیم کرد و لحظه‌ای سنگر را خالی نخواهیم گذاشت.

وی تاکید کرد: منطبق بر مواضع قطعی نظام و رهبری، مصاف سنگین ما در دفاع از منافع ملت، خون شهدا و آرمان‌های انقلاب تا آخرین نفس ادامه خواهد داشت و هیچ تهدید و شانتاژی ما را از این مسیر منصرف نخواهد کرد.