هوای شهر تبریز برای گروه‌های حساس ناسالم است

هوای شهر تبریز برای گروه‌های حساس ناسالم است تبریز- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با بیان اینکه هوای تبریز در دومین روز پیاپی برای گروه‌های حساس ناسالم است گفت: میزان ذرات معلق در هوا و شاخص ک..

هوای شهر تبریز برای گروه‌های حساس ناسالم است

 هوای شهر تبریز برای گروه‌های حساس ناسالم است

تبریز- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با بیان اینکه هوای تبریز در دومین روز پیاپی برای گروه‌های حساس ناسالم است گفت: میزان ذرات معلق در هوا و شاخص کیفیت لحظه‌ای هوای تبریز ۱۰۸ppm است.

حسن عباس نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز پنج شنبه شاهد ناسالم بودن هوای تبریز برای گروه‌های حساس هستیم که میزان ذرات معلق در هوا و شاخص کیفیت لحظه‌ای هوای تبریز ۱۰۸ ppm است.

وی افزود: مردم از ترددهای غیرضروری و فعالیت طولانی در فضای باز خودداری کنند. باید کودکان و بیماران قلبی و ریوی از حضور در مکان‌های باز خودداری کنند و مردم نیز از خودروهای شخصی استفاده نکنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ادامه داد: بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منو اکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.