هوای تهران سالم است/ ۳ آلاینده در شرایط پاک

هوای تهران سالم است/ ۳ آلاینده در شرایط پاک کیفیت هوای تهران برای هشتمین روز متوالی در شرایط سالم قرار دارد و ذرات معلق همچنان آلاینده غالب هوا است.
به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران برای هشتمین ..

هوای تهران سالم است/ ۳ آلاینده در شرایط پاک

هوای تهران سالم است/ ۳ آلاینده در شرایط پاک

کیفیت هوای تهران برای هشتمین روز متوالی در شرایط سالم قرار دارد و ذرات معلق همچنان آلاینده غالب هوا است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران برای هشتمین روز متوالی در شرایط سالم قرار دارد و ذرات معلق همچنان در نیمه اول سال آلاینده غالب هوا است.

میانگین غلظت آلاینده‌های هوا هم طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۱ قرار داشت و در حال حاضر میانگین غلظت آلاینده‌ها بر روی ۷۵ قرار دارد. و از ۶ آلاینده اصلی هوا ۳ آلاینده در شرایط پاک هستند.