همه جهادگری های «مالکوم ایکس»

همه جهادگری های «مالکوم ایکس» شیراز- گروه جهادی شهید مالکوم ایکس از استان فارس این روزها در حال کمک به آبرسانی به مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان است.
دریافت ۱۷ MB به گزارش خبرنگار مهر، گروه جهاد..

همه جهادگری های «مالکوم ایکس»

همه جهادگری های «مالکوم ایکس»

شیراز- گروه جهادی شهید مالکوم ایکس از استان فارس این روزها در حال کمک به آبرسانی به مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان است.

دریافت ۱۷ MB

به گزارش خبرنگار مهر، گروه جهادی مالکوم ایکس کوشیده تا به داد محرومان نقاط مختلف کشور برسد. از زلزله کرمانشاه تا آبرسانی در سیستان و بلوچستان عرصه فعالیت جهادی این گروه است.