همدان شهر مجامع قرآنی/مکتب الصادق (ع) مرکز تربیتی قرآن محور

همدان شهر مجامع قرآنی/مکتب الصادق (ع) مرکز تربیتی قرآن محور همدان_ دارالمومنین و دارالجهاد همدان از دیرباز شهر تشکیلات و کانونهای مذهبی و تربیتی بر محوریت قرآن بوده است.
دریافت ۳۳ MB به گزارش خبرنگار..

همدان شهر مجامع قرآنی/مکتب الصادق (ع) مرکز تربیتی قرآن محور

همدان شهر مجامع قرآنی/مکتب الصادق (ع) مرکز تربیتی قرآن محور

همدان_ دارالمومنین و دارالجهاد همدان از دیرباز شهر تشکیلات و کانونهای مذهبی و تربیتی بر محوریت قرآن بوده است.

دریافت ۳۳ MB

به گزارش خبرنگار مهر، کانون‌ها و مراکز تربیتی و فرهنگی بسیاری در دهه‌های گذشته در شهر همدان شکل گرفته و همه در راستای رشد فرهنگ مذهبی جوانان و اقشار مختلف بر محوریت قرآن این کتاب زندگی، حرکت کرده‌اند.

بسیاری از بزرگان و به‌خصوص رزمندگان و شهدای این شهر بر محوریت همین جلسات قرآن در مکتب‌های قرآنی رشد یافته‌اند، نقش این جلسات قرآن در شکل گیری هسته‌های انقلابی این شهر و اثرگذاری بر تسریع در شکل گیری نهادهای انقلابی ابتدای انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست.

در بخش اول معرفی و بررسی این مراکز تربیتی و فرهنگی قرآنی به مکتب الصادق (ع) پرداخته شده است.