نگاه ویژه مجلس به استان ایلام در برنامه هفتم توسعه

ایلام-رئیس مجلس شورای اسلامی در چهارمین سفر نظارت‌های استانی خود که به استان ایلام سفر کرده است، گفت: مجلس امسال نگاه ویژه‌ای به استان ایلام در بحث محرومیت زدایی و اشتغال دارد.

ایلام-رئیس مجلس شورای اسلامی در چهارمین سفر نظارت‌های استانی خود که به استان ایلام سفر کرده است، گفت: مجلس امسال نگاه ویژه‌ای به استان ایلام در بحث محرومیت زدایی و اشتغال دارد.