نمایندگان مطالبه گر دغدغه های مردم در مجلس باشند

رشت- نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه یکی از رسالت‌های نمایندگان مطالبه گری دغدغه‌های مردم در مجلس است، گفت: در سال های اخیر روح مطالبه گری نمایندگان گیلان کمرنگ بوده است.

رشت- نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه یکی از رسالت‌های نمایندگان مطالبه گری دغدغه‌های مردم در مجلس است، گفت: در سال های اخیر روح مطالبه گری نمایندگان گیلان کمرنگ بوده است.