نظام اومانیستی در مقابل اندیشه امام راحل به زانو در آمد

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: به شهادت مردم آزاده دنیا و حتی اندیشمندان غربی، امام راحل احیاگر تمام ادیان الهی شدند و نظام اومانیستی در مقابل اندیشه ایشان به زانو درآمد.

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: به شهادت مردم آزاده دنیا و حتی اندیشمندان غربی، امام راحل احیاگر تمام ادیان الهی شدند و نظام اومانیستی در مقابل اندیشه ایشان به زانو درآمد.