نصب پرچم چین در جزیره قشم تکذیب شد

نصب پرچم چین در جزیره قشم تکذیب شد قشم – فرماندار قشم نصب پرچم چین بر فراز برج نوری اسکله محله دوحه جزیره قشم را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصری گفت: خبر نصب پرچم چین بر فراز برج نوری ا..

نصب پرچم چین در جزیره قشم تکذیب شد

نصب پرچم چین در جزیره قشم تکذیب شد

قشم – فرماندار قشم نصب پرچم چین بر فراز برج نوری اسکله محله دوحه جزیره قشم را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصری گفت: خبر نصب پرچم چین بر فراز برج نوری اسکله محله دوحه جزیره قشم در فضای مجازی با عنوان بر افراشته شدن پرچم چین در برخی نواحی جزیره قشم منتشر شده است که تکذیب می شود.

وی افزود: تصویر منتشر شده مربوط به نصب پرچم باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران توسط هواداران این باشگاه ورزشی است و متاسفانه عده ای برای سوءاستفاده و تشویش اذهان آن را به عنوان نصب پرچم چین در قشم، انتشار داده اند.