نشست برخط کمیسیون برجام آغاز شد

نشست برخط کمیسیون برجام با حضور ایران و نمایندگان ۱+۴ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست برخط کمیسیون برجام با حضور ایران و نمایندگان ۱+۴ آغاز شد. این دیدار به ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزا..

نشست برخط کمیسیون برجام آغاز شد

نشست برخط کمیسیون برجام با حضور ایران و نمایندگان ۱+۴ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست برخط کمیسیون برجام با حضور ایران و نمایندگان ۱+۴ آغاز شد. این دیدار به ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در حال برگزاری است.

نمایندگانی ازانگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در این نشست شرکت کردند.

کد خبر ۵۱۷۹۴۴۷

مقاله اصلی