نحوه محاسبه عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۰ در شیراز تصویب شد

نحوه محاسبه عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۰ در شیراز تصویب شد شیراز- در اولین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز در سال ١۴٠٠ نحوه و نوع پرداخت عوارض ساختمانی در شیراز تعیین و ملاک عمل شهرداری شیراز قرار گرفت.
به گز..

نحوه محاسبه عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۰ در شیراز تصویب شد

 نحوه محاسبه عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۰ در شیراز تصویب شد

شیراز- در اولین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز در سال ١۴٠٠ نحوه و نوع پرداخت عوارض ساختمانی در شیراز تعیین و ملاک عمل شهرداری شیراز قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به بررسی لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز درباره قیمت‌های ملاک عمل به‌منظور اخذ عوارض و بهای خدمات تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری اختصاص یافت؛ شوراییان ضمن تصویب دوفوریت لایحه یادشده، در ماده‌واحده‌ای به شهرداری شیراز اجازه دادند که عوارض و بهای خدمات را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ طبق مصوبه سال ۱۳۹۸ و از تاریخ ابتدای خردادماه ۱۴۰۰ بر مبنای مصوبه بهمن‌ماه ۱۳۹۹ این شورا دریافت کند.

بر اساس تبصره این ماده‌واحده مودیانی که بهای عوارض و خدمات را از اول فروردین‌ماه ۱۴۰۰ بر مبنای مصوبه بهمن ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر شیراز پرداخت کرده باشند، بستانکار خواهند شد.

ادامه این جلسه، شهرداری لایحه یک‌فوریتی آئین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری هفته نکوداشت شیراز را ارائه کرد؛ اما با توجه‌به اینکه نمایندگان به یک‌فوریت این لایحه رأی ندادند، مقرر شد که موضوع به‌صورت عادی به‌منظور بررسی به کمیسیون تلفیق شورا ارسال شود.

در ادامه این شورا به دیگر لایحه یک‌فوریتی شهرداری شیراز درباره تعیین جوایز جشنواره «شهروند برگزیده» اختصاص یافت و شوراییان مقرر کردند که موضوع در کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با عنوان مرجع اصلی رسیدگی‌کننده و برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک با عنوان مرجع فرعی رسیدگی‌کننده بررسی شود.

اعضای شورا در دستور کار پنجم این جلسه به طرح کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات درباره بررسی آئین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداختند و در نهایت، موضوع را به‌منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارسال کردند.

طرح کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورا، درباره آئین‌نامه نحوه برگزاری انتخابات نمایندگان تاکسی‌داران شهر شیراز دیگر موضوعی بود که در یکصدوهفتادوهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز بررسی و تصویب شد.

واپسین دستور کار این جلسه از شورا نیز به لایحه شهرداری شیراز درباره انعقاد موافقت‌نامه مشارکت مالی این نهاد با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و یک شرکت در پروژه احداث طرح کنارگذر شمال شرقی شیراز اختصاص یافت و با ماده‌واحده‌ای به تصویب رسید؛ بر اساس ماده‌واحده یادشده، شهرداری شیراز مجاز است با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری و صرفه و صلاح شهر درباره انعقاد قرارداد موافقت‌نامه مشارکت مالی تا سقف ۸ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال به نسبت ۳۰ درصد شهرداری شیراز، ۳۰ درصد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و ۴۰ درصد شرکت مربوطه طرح کنارگذر شمال شرقی شیراز را در مدت سه سال احداث کند.

در این زمینه، شهرداری موظف است در سال اول یک‌هزار و ۳۰ میلیارد ریال، در سال دوم ۸۷۰ میلیارد ریال و در سال سوم یک‌هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال به این طرح ارائه دهد؛ همچنین در تبصره‌ای عنوان شد که مبالغ مورد نیاز در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعد توسط شهرداری شیراز پیشنهاد شده است.