نحوه تشکیل جلسات علنی شورای پنجم شهر تصویب شد

نحوه تشکیل جلسات علنی شورای پنجم شهر تصویب شد جلسات شورای شهر تهران با رای اعضای شورای شهر تهران در روزهای یکشنبه و سه شنبه تا پایان مرداد ماه به صورت متوالی و علنی برگزار می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر..

نحوه تشکیل جلسات علنی شورای پنجم شهر تصویب شد

نحوه تشکیل جلسات علنی شورای پنجم شهر تصویب شد

جلسات شورای شهر تهران با رای اعضای شورای شهر تهران در روزهای یکشنبه و سه شنبه تا پایان مرداد ماه به صورت متوالی و علنی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر دوفوریتی زمانبندی جلسات شورای شهر که براساس امضای چند نفر از اعضای شورای شهر به بحث گذاشته شد که براساس این طرح درخواست شده بود که جلسات شورای شهر تا آخر مرداد یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها به شکل جلسات عادی و فوق العاده متوالی بدون تعطیلی برگزار شود.

نظری یادآور شد که پایان روز فعالیت شورای پنجم نیمه مرداد است.

هاشمی در پاسخ به وی گفت: شورا همیشه با تاخیر دو هفته‌ای از دولت تشکیل می‌شود.

دو فوریت این دستور با " ۱۷" رای موافق تصویب شد.

اما در خصوص نحوه برگزاری این جلسات آروین گفت: هیات رئیسه توضیح دهد که علت تاکید بر برگزاری متراکم جلسات و تصویب مصوباتی که معلوم نیست که آیا اجرایی می‌شود یا خیر چیست و چرا باید رویه پیشین را ادامه دهیم.

وی ادامه داد: در قانون این‌طور بیان شده که جلسات فوق العاده (سه شنبه) ماهی دو جلسه برگزار شود اما براساس تصمیم جدید ۸ جلسه است و به نظرم پیگیری‌های میدانی و تشکیل کمیسیون‌ها بیشتر می‌تواند موثر باشد.

هاشمی دلیل فشرده گذاشتن جلسات را براساس آمار و ارقام این‌طور بیان کرد که ۲۸ طرح و لایحه یک فوریتی در کمیسیون‌ها داریم که اعضا دارند دنبال می‌کنند و مجموعاً چیزی حدود ۸ لایحه است و حدود ۴۰ جلسه خواهد بود.

وی افزود: حدود ۸۰ پرونده باغ باقیمانده است و اگر بخواهیم پرونده تکمیلی را ارائه بدهیم و پرونده تمام شده برویم به نظرم باید جلساتمان را زیادتر هم بکنیم.

برگزاری جلسات فوق العاده به صورت هفتگی با زمان بندی تا آخر مرداد هر هفته دو جلسه با ۱۹ رای موافق تصویب شد.