نامه «هنیه» به رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حوادث «قدس اشغالی»

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نامه ای به رهبر معظم انقلاب ضمن تشریح حوادث و تحولات در قدس اشغالی، خواستار اتخاذ موضع قاطع جهان اسلام برای حمایت از ساکنان قدس شد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نامه ای به رهبر معظم انقلاب ضمن تشریح حوادث و تحولات در قدس اشغالی، خواستار اتخاذ موضع قاطع جهان اسلام برای حمایت از ساکنان قدس شد.