نامزد غیراصلاح‌طلب معرفی نمی‌کنیم/ استراتژی سال ۹۸ تَکرار می‌شود

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: شاهد بودیم که سال ۹۸ اصلاح طلبان حاضر نشدند سراغ افراد غیر بروند، در انتخابات پیش رو همین سیاست را در نظر داریم.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: شاهد بودیم که سال ۹۸ اصلاح طلبان حاضر نشدند سراغ افراد غیر بروند، در انتخابات پیش رو همین سیاست را در نظر داریم.