مناجات خوانی حاج مهدی سلحشور در حرم کریمه اهل بیت

مناجات خوانی حاج مهدی سلحشور در حرم کریمه اهل بیت مناجات خوانی حاج مهدی سلحشور در حرم مطهر حضرت معصومه (ص) با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
دریافت ۲۱ MB

مناجات خوانی حاج مهدی سلحشور در حرم کریمه اهل بیت

مناجات خوانی حاج مهدی سلحشور در حرم کریمه اهل بیت

مناجات خوانی حاج مهدی سلحشور در حرم مطهر حضرت معصومه (ص) با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

دریافت ۲۱ MB