ممنوعیت کشت برنج توسط کشاورزان هرسینی

کرمانشاه- فرماندار شهرستان هرسین از ممنوعیت کشت برنج توسط کشاورزان این شهرستان خبر داد.

کرمانشاه- فرماندار شهرستان هرسین از ممنوعیت کشت برنج توسط کشاورزان این شهرستان خبر داد.