معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم منصوب شد

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم منصوب شد رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با صدور حکمی معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان را منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مطیعی..

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم منصوب شد

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم منصوب شد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با صدور حکمی معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با صدور حکمی صمد حاج جباری را به عنوان معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان منصوب کرد.

الیاس منیری پیش از این به عنوان معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم فعالیت می‌کرد.

صمد حاج جباری استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی است که پیش از این در سمت‌های مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان و معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی فعالیت کرده است.